Về

Đối với chúng tôi một đứa trẻ được sinh ra, cho chúng tôi một con trai được ban cho:
và chính phủ sẽ ở trên vai anh ta: và anh ta
tên sẽ được gọi là Tuyệt vời, Cố vấn, Đấng quyền năng
Thiên Chúa là Cha muôn thuở, Chúa bình an.

Về sự gia tăng của chính phủ và hòa bình của mình sẽ có
vô tận, trên ngôi vua Đavít và trên vương quốc của Người,
để ra lệnh cho nó, và để thiết lập nó với sự phán xét và với
công lý từ nay về sau cho đến đời đời. Sự nhiệt tình của
Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều này.

Ê-sai 9:6-7