Hoşgeldiniz DISCERNRADIO

Bu site, kendinizi geliştirmek için bir bilgi kaynağıdır.
Tanrı'nın ve O'nun kim olduğunun bilgisi. Öğrenmeniz için araçlar
ve düzenleme aşağıdaki gibidir.

KJV İncil'i tr dilinde tamamlayın

tr dilinde İncil Anahatları