Maligayang pagdating sa DISCERNRADIO

Ang site na ito ay isang mapagkukunan ng impormasyon para sa pagtaas ng iyong
kaalaman sa Diyos at kung sino Siya. Mga tool para sa iyong pag-aaral
at pagpapatibay ay ang mga sumusunod.

Kumpletuhin ang KJV Bible sa tl na wika

Mga Balangkas sa Bibliya sa wikang tl