Hoşgeldiňiz DISCERNRADIO

Bu sahypa, köpeltmek üçin maglumat çeşmesidir
Hudaýy we Onuň kimdigini bilmek. Öwrenmek üçin gurallar
we berkitmek aşakdaky ýalydyr.

TK dilinde doly KJV Injili

Tk dilinde Injiliň görnüşleri