እንቋዕ ናብ... DISCERNRADIO

እዚ መርበብ ሓበሬታ ናትካ ንምዕባይ ምንጪ ሓበሬታ እዩ።
ብዛዕባ ኣምላኽን መን ምዃኑን ምፍላጥ። ንመምሃሪኻ ዝኸውን መሳርሒታት
ከምኡ’ውን ምህናጽ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

ምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ KJV ብቋንቋ ቲ

ኣውታር መጽሓፍ ቅዱስ ብቋንቋ ቲ