Välkommen till DISCERNRADIO

Denna webbplats är en informationskälla för att öka din
kunskap om Gud och vem han är. Verktyg för ditt lärande
och uppbyggnad är följande.

Komplett KJV Bibeln på sv språk

Bibelöversikter på sv språk