Ku soo DHAWOOW DISCERNRADIO

Goobtani waa isha macluumaadka ee kordhintaada
aqoonta Eebbe iyo cidda uu yahay. Qalabka waxbarashadaada
iyo wax dhisid waa sidan soo socota.

Buuxi Kitaabka KJV oo luqaddiisa ku qoran

Tilmaamaha Baybalka oo luqad ahaan ah