O

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný:
a vláda bude na jeho pleci a jeho
meno sa bude volať Úžasný, Radca, Mocný
Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

O náraste jeho vlády a mier tam bude
nebude konca na Dávidovom tróne a na jeho kráľovstve,
nariadiť to a ustanoviť súdom a s
spravodlivosť odteraz až na veky. Horlivosť z
PÁN zástupov to vykoná.

Izaiáš 9:6-7