Re a go amogela go DISCERNRADIO

Sebaka se ke mothopo wa tshedimošo bakeng sa go oketša ya gago
tsebo ya Modimo le gore ke mang. Didirišwa tša go ithuta ga gago
le go aga ke tše di latelago.

Feleletša Beibele ya KJV ka leleme la nso

Dithulaganyo tša Beibele ka polelo ya nso