Velkommen til DISCERNRADIO

Dette nettstedet er en informasjonskilde for å øke din
kunnskap om Gud og hvem han er. Verktøy for læring
og oppbyggelse er som følger.

Komplett KJV Bibelen på ingen språk

Bibelskisser på ingen språk