Тавтай морил DISCERNRADIO

Энэ сайт нь таны мэдээллийг нэмэгдүүлэх мэдээллийн эх сурвалж юм
Бурханы тухай болон Тэр хэн болох тухай мэдлэг. Таны суралцах хэрэгсэл
ба боловсрол нь дараах байдалтай байна.

KJV Библийг mn хэлээр бөглөнө үү

Библийн тоймууд mn хэлээр