ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ DISCERNRADIO

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທ່ານ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງເປັນໃຜ. ເຄື່ອງມືສໍາລັບການຮຽນຮູ້ຂອງທ່ານ
ແລະການປັບປຸງແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕື່ມຄໍາພີ KJV ເປັນພາສາ lo

ຄໍາພີໄບເບິນໃນພາສາ lo