Ongi etorria DISCERNRADIO

Gune hau zure informazio-iturri bat da
Jainkoaren eta nor den ezagutza. Zure ikaskuntzarako tresnak
eta eraikuntza hauek dira.

Osatu KJV Biblia eu hizkuntzan

Bibliaren eskemak eu hizkuntzan