Καλωσήρθες στο DISCERNRADIO

Αυτός ο ιστότοπος είναι μια πηγή πληροφοριών για να αυξήσετε τη δική σας
γνώση του Θεού και του ποιος είναι. Εργαλεία για τη μάθησή σας
και οικοδόμηση έχουν ως εξής.

Πλήρης Βίβλος KJV σε γλώσσα el

Περιγράμματα της Βίβλου στην ελληνική γλώσσα