Welcome sa DISCERNRADIO

Kini nga site usa ka tinubdan sa impormasyon alang sa pagdugang sa imong
kahibalo sa Dios ug kinsa Siya. Mga himan alang sa imong pagkat-on
ug ang pagpalig-on mao ang mosunod.

Kompletoha ang KJV nga Bibliya sa ceb nga pinulongan

Mga Outline sa Bibliya sa ceb nga pinulongan