Ukax wali askiwa DISCERNRADIO

Aka sitio ukax mä yatiyaw phunchhawiwa jilxatañataki
Diosar uñtʼaña ukat khitïpachas uk yatiña. Yatiqañataki yänaka
ukat edificación ukax akhamawa.

KJV Biblia ay arumpi phuqhachaña

Biblian Bosquejonakapa ay aru